Gegevensbescherming Dr. Weigert Nederland B.V.

Dit is de privacyverklaring van Dr. Weigert Nederland B.V., gevestigd aan de Balkendwarsweg 3 te (9405 PT) Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04012309. Dr. Weigert Nederland wordt hierna genoemd: Dr. Weigert.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust (zie contactgegevens hierna).
 

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken op onze website persoonsgegevens via het contactformulier. Wij vragen in deze formulieren om uw naam, functie, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in verband met uw verzoek. Daarna worden uw gegevens gewist. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Wij verwerken eveneens uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Dr. Weigert. Om onze dienstverlening te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Dr. Weigert te verbeteren en om de relatie met u als klant te beheren.
Zonder uw toestemming verstrekt Dr. Weigert uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Dr. Weigert met u heeft (zoals bijvoorbeeld het doorgeven van uw naam- en adresgegevens aan transportbedrijven om de gekochte producten aan u te leveren), tenzij Dr. Weigert wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Met deze derde partijen zal voorafgaand aan het verstrekken van uw gegevens worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Dr. Weigert te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Dr. Weigert op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Dr. Weigert deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Dr. Weigert hebben ontvangen.
 

Beveiliging persoonsgegevens

Dr. Weigert treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Dr. Weigert. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Dr. Weigert raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 

Wijziging van het privacy beleid

Dr. Weigert past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacy Statement worden opgenomen. Dr. Weigert raadt u dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Dr. Weigert er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Dr. Weigert wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
contactpersoon: Rudolf van der Linde
E-mail: rudolf.vanderlinde@drweigert.nl
Telefoonnummer: 0592-319393
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.